Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

NĂM MỚI

Chúc mừng một năm mới
Người thêm một tuổi đời
Thời gian chầm chậm trôi
Ngợi ca Danh Chúa Trời.
Chúc mừng một năm mới
Ta thêm một tuổi đời
Thời gian chậm chậm trôi
Chóng qua một kiếp người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin cảm ơn! Nếu có chậm trễ xin cảm thông!