Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

MỘNG UỚC

Uớc gì trời đổ cơn mưa
Uớc gì hai đứa cùng đưa nhau về
Trời mưa cho uớt tóc thề
Cho mắt em uớt vai kề bờ vai
Ơ kìa! Em khóc vì ai
Giọt mưa chen lẫn mắt nai mơ màng
Sợ trời mưa uớt áo nàng
Sợ cơn gió thoảng sợ làm da thơm
Sợ trời mưa uớt đuờng trơn
Sợ em té ngã tôi ôm vào lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin cảm ơn! Nếu có chậm trễ xin cảm thông!